Learniv
Learniv
▷ Konjugaatio säännölliset verbit | Learniv.com
learniv.com  >  fi  >  Konjugaatio säännölliset verbit

Konjugaatio säännölliset verbit

abolished
abolished
lakkauttaa, lopettaa
aborted
aborted
lopettaa, keskeyttää, lähdettää, tehdä abortti, abortoida
abounded
abounded
olla runsaasti, olla tulvillaan
abridged
abridged
lyhentää, riistää, viedä, typistää, supistaa
absconded
absconded
karata, livistää
absorbed
absorbed
sulauttaa, omaksua, imeä, yhdistää, imeytyä, viedä, kulutta
abstained
abstained
pidättäytyä, jättäytyä pois, kieltäytyä
abused
abused
väärinkäyttää, käyttää hyväkseen, pahoinpidellä, herjata, solvata, käyttää seksuaalisesti hyväksi, rääkätä
accelerated
accelerated
nopeuttaa, kiihdyttää, kiihtyä, tehottaa
accepted
accepted
suostua, hyväksyä, ottaa vastaan, sietää, uskoa, vastaanottaa, laskea mukaan, kelpuuttaa
acclaimed
acclaimed
osoittaa suosiotaan, ylistää
acclimated
acclimated
tasaantua
accommodated
accommodated
majoittaa
accompanied
accompanied
pitää seuraa, olla seurana, olla mukana, säestää, saatella
accomplished
accomplished
toteuttaa, suorittaa, saavuttaa, saada aikaan, saada tehdyksi, saattaa päätökseen, varustaa
accorded
accorded
myöntää, suoda
accosted
accosted
puhutella, tervehtiä, tiukata
accounted
accounted
olla syynä
accredited
accredited
myöntää valtuudet jhk, valtuuttaa jksk, arvostaa, lukea jnk ansioksi, akkreditoida
accumulated
accumulated
kerätä, kerääntyä, kasaantua, kasata, kartuttaa
accused
accused
syyttää, syytellä
accustomed
accustomed
totuttaa, sopeuttaa
ached
ached
särkeä, jomottaa, kivistää, kolottaa, kaivata
achieved
achieved
toteuttaa, saavuttaa, saada aikaan, onnistua, päästä tavoitteeseen/päämäärään, tavoittaa
acidified
acidified
katkeroittaa, katkeroitua, happamoittaa, happamoitua, hapottaa, hapottua
acknowledged
acknowledged
hyväksyä, arvostaa, tunnustaa, kiittää, ottaa huomioon, huomata
acquainted
acquainted
tutustuttaa, perehdyttää
acquiesced
acquiesced
alistua, suostua, myöntyä, tyytyä
acquired
acquired
saavuttaa, hankkia
acquitted
acquitted
lunastaa, vapauttaa, maksaa, hyvittää, suoriutua
acted
acted
toimia, tehdä, vaikuttaa, käyttäytyä, teeskennellä, näytellä
activated
activated
aktivoida, käynnistää
adapted
adapted
sopeuttaa, mukauttaa, soveltaa, sovittaa, tottua, mukautua, adaptoida
added
added
lisätä, laskea yhteen, summata, plussata
addressed
addressed
puhua, osoittaa, antaa jonkun huostaan, jättää jonkun haltuun, pitää puhe, tituloida, puhutella, valmistautua, pukeutua
adhered
adhered
kiinnittäytyä, noudattaa, pitää kiinni, kiinnittyä, tarttua
adjoined
adjoined
olla vieretysten
adjourned
adjourned
siirtää, hajaantua
adjudicated
adjudicated
ratkaista, tuomita
adjusted
adjusted
mukauttaa, adaptoida, säätää, muokata, asetella
administered
administered
hallinnoida, hallita, johtaa, kohdistaa, määrätä
administrated
administrated
hallita
admired
admired
ihailla, ihastella
admitted
admitted
myöntää, tunnustaa, päästää, sallia
admonished
admonished
kehottaa
adopted
adopted
omaksua, ottaa käyttöön, adoptoida
adored
adored
ihailla, palvoa
adorned
adorned
koristaa, koristella
adulated
adulated
mielistellä, imarrella, liehakoida
advanced
advanced
kiihdyttää, esittää, edistää, edetä, kehittyä, parantua, siirtää eteenpäin, antaa/maksaa ennakkoa, lähestyä, korottaa, ylentää, antaa ylennys, progredioida, aikaistaa
advertised
advertised
mainostaa, ilmoitella
advised
advised
neuvoa, kertoa, suositella
affected
affected
vaikuttaa, vahingoittaa, teeskennellä, esittää, liikuttaa
affirmed
affirmed
vahvistaa, vakuuttaa
affixed
affixed
kiinnittää
afforded
afforded
olla varaa, tarjota
affronted
affronted
vastustaa, solvata, herjata
aggravated
aggravated
pahentaa, kärjistää, ärsyttää, suututtaa
agitated
agitated
kiihdyttää, sekoittaa, agitoida
agreed
agreed
hyväksyä, sopia, olla yhtä mieltä, olla yksimielisiä, vastata, olla samaa mieltä, kompata
aided
aided
auttaa
ailed
ailed
sairastaa, vaivata
aimed
aimed
osoittaa, tähdätä
alarmed
alarmed
huolestuttaa, hälyttää, pelästyttää
alienated
alienated
luovuttaa, siirtää, vieraannuttaa
aligned
aligned
asettua riviin, linjata, asettua jonkun kannalle
alleged
alleged
syyttää, väittää, antaa ilmi, vannoa
alleviated
alleviated
lievittää, helpottaa
allocated
allocated
jakaa, kohdentaa, varata, jyvittää, allokoida
allotted
allotted
jakaa, arpoa
allowed
allowed
antaa, sallia, varata, mahdollistaa, antaa lupa, tehdä varaus, antaa alennus, hyväksyä, myöntää
alluded
alluded
viitata, vihjata
allured
allured
viehättää, houkutella, houkuttaa
altered
altered
muuttaa
alternated
alternated
vaihdella, vuorotella
amalgamated
amalgamated
yhdistää, sulauttaa, sulautua, yhdistyä
amassed
amassed
kasata, koota
amazed
amazed
hämmästyttää
ambushed
ambushed
hyökätä kimppuun, väijyä
amended
amended
muuttaa, parantaa, korjata
amounted
amounted
saavuttaa
amplified
amplified
laajentaa, täsmentää, tarkentaa, vahvistaa, voimistaa
amputated
amputated
amputoida
amused
amused
huvittaa, naurattaa, hauskuuttaa, viihdyttää, hauskuttaa
analyzed
analyzed
analysoida
anchored
anchored
ankkuroida, toimia ankkurina, juontaa, perustua
angered
angered
suututtaa, kiukuttaa
annexed
annexed
lisätä, liittää, ottaa haltuunsa
annihilated
annihilated
tuhota, hävittää
announced
announced
ilmoittaa, julistaa, julkistaa, kuuluttaa
annoyed
annoyed
ärsyttää, kiukuttaa, kismittää
annulled
annulled
mitätöidä
anointed
anointed
voidella
answered
answered
vastata
antagonized
antagonized
suututtaa
anticipated
anticipated
ennakoida, odottaa, varautua
apologized
apologized
pyytää anteeksi, puolustella
appealed
appealed
vedota, pyytää, olla viehättävä, anoa, valittaa päätöksestä
appeared
appeared
ilmestyä, näyttää, tulla näkyviin, vaikuttaa jltk, näyttäytyä
appeased
appeased
rauhoitella
applauded
applauded
osoittaa suosiota, taputtaa, aplodeerata, ylistää, kehua
applied
applied
soveltaa, käyttää, hakea, koskea, pyrkiä, uskoutua, kääntyä jonkun puoleen, herkistää, altistaa, panna, asettaa, levittää
appointed
appointed
nimittää
appraised
appraised
arvioida
appreciated
appreciated
erottaa, arvostaa, ymmärtää, antaa arvoa, havaita, pitää arvossa, olla kiitollinen
apprehended
apprehended
pidättää, ymmärtää, tajuta
apprised
apprised
ilmoittaa
approached
approached
lähestyä
appropriated
appropriated
takavarikoida, varastaa, anastaa
approved
approved
hyväksyä, vahvistaa, antaa suostumus, suvaita
approximated
approximated
lähestyä, lähentyä, arvioida, estimoida
arbitrated
arbitrated
sovittaa, välittää
argued
argued
riidellä, väitellä, kinastella, argumentoida, esittää, perustella
aroused
aroused
kiihottaa, herättää
arranged
arranged
järjestää, sovittaa
arrested
arrested
pidättää, pysäyttää, vangita
arrived
arrived
saapua, tulla perille
articulated
articulated
artikuloida, ääntää selvästi, niveltää
ascended
ascended
nousta, kohota, mennä ylös
ascertained
ascertained
varmistaa
asked
asked
pyytää, kysyä, kysäistä
aspired
aspired
pyrkiä, aikoa
assailed
assailed
ahdistaa
assassinated
assassinated
murhata
assaulted
assaulted
pahoinpidellä
assembled
assembled
koota, kokoontua
assented
assented
suostua, myöntää
asserted
asserted
puolustaa, vakuuttaa, väittää
assessed
assessed
arvioida, määrittää
assigned
assigned
myöntää, antaa, nimittää, määrätä, valita, siirtää, luovuttaa
assimilated
assimilated
sulauttaa, omaksua, sisäistää, sopeutua, assimiloida, assimiloitua
assisted
assisted
avustaa, auttaa, syöttää
associated
associated
yhdistää, liittyä, liittää, assosioida, yhdistyä, järjestäytyä, seurustella, viettää aikaa, olla jonkun kanssa, assosioitua
assorted
assorted
lajitella, ryhmitellä
assumed
assumed
olettaa, teeskennellä, näytellä
assured
assured
vakuuttaa, varmistaa
astonished
astonished
hämmästyttää, ällistää, hölmistyttää
astounded
astounded
hämmästyttää, ällistyttää
atoned
atoned
hyvittää, sovittaa
attached
attached
lisätä, liittyä, kiinnittää, liittää, kytkeä, koplata, oheistaa
attacked
attacked
hyökätä, käydä kimppuun, käydä käsiksi
attained
attained
saavuttaa, päästä johonkin
attempted
attempted
yrittää, koettaa
attended
attended
osallistua, olla läsnä, palvella, hoitaa, huolehtia, pitää huolta
attested
attested
osoittaa, vannottaa, todistaa oikeaksi
attracted
attracted
viehättää, houkutella, vetää puoleensa
attributed
attributed
lukea jnk ansioksi
auctioned
auctioned
huutokaupata, myydä huutokaupassa
audited
audited
hallita, tarkastaa, auditoida
augmented
augmented
lisätä, laajentaa, kasvattaa, enentyä, enentää
authorized
authorized
antaa lupa, valtuuttaa, auktorisoida, auktoroida
avenged
avenged
tasaantua
averaged
averaged
laskea jnk keskiarvo, olla keskimäärin jtk
averted
averted
välttää
avoided
avoided
välttää, väistää, karttaa, hyljeksiä, pakoilla
awaited
awaited
odottaa
awakened
awakened
herätä, herättää, havahduttaa
awarded
awarded
palkita
axed
axed
erottaa, karsia
babbled
babbled
solista, jokeltaa, jorista, pölistä, lörpöttää, laverrella, mutista
backed
backed
tukea, peruuttaa
bailed
bailed
äyskäröidä
balanced
balanced
tasapainoilla, puntaroida, tasapainoittaa, balansoida
bamboozled
bamboozled
huijata
banned
banned
kieltää
banged
banged
vasaroida, paukuttaa, pamahtaa, pamahdella, paukkua, räiskiä, paukahtaa, pamauttaa, paukauttaa, paukahdella, paukautella, paukutella, panna
banished
banished
karkottaa, ajaa pois, ajaa tiehensä
barred
barred
kieltää, estää, salvata, teljetä, tukkia, sulkea
barbecued
barbecued
grillata
bared
bared
paljastaa
bargained
bargained
tinkiä
barked
barked
murista, nurista, haukkua, haukahtaa, ärjyä, ärjäistä, kuoria, tuohia, aisata, kaarnoittua, ärjähtää, ärähdellä
bartered
bartered
tehdä vaihtokauppa, vaihtaa
bashed
bashed
lyödä, iskeä, murjaista
basted
basted
harsia, valella
batted
batted
lyödä, olla lyöjänä
battered
battered
pahoinpidellä, hakata, piestä
battled
battled
taistella
bawled
bawled
karjua, parkua, pillittää
beached
beached
rantaantua, ajautua maihin
beamed
beamed
säteilyttää, säteillä, lähettää, hymyillä
beautified
beautified
kaunistaa
beckoned
beckoned
viittoa, vittilöidä
befriended
befriended
ystävystyä
begged
begged
pyytää, anoa, kerjätä, anella, kärttää, kinuta, ruikuttaa
beguiled
beguiled
lumota, valloittaa, viekoitella
behaved
behaved
käyttäytyä, olla kunnolla, olla ihmisiksi
belched
belched
röyhtäistä, suitsuta
believed
believed
uskoa
belittled
belittled
vähätellä
bellowed
bellowed
ärjyä, karjua, mylviä, möyrytä
belonged
belonged
kuulua, lukeutua
belted
belted
vyöttää, iskeä vyöllä
bemoaned
bemoaned
valittaa, surkutella, voivotella, päivitellä
benefited
benefited
hyötyä, olla hyödyksi
berated
berated
nuhdella, läksyttää
besieged
besieged
piirittää, motittaa
bestowed
bestowed
myöntää, suoda, lahjoittaa, ojentaa
betrayed
betrayed
petää
bettered
bettered
parantaa, kehittää

säännölliset verbit


Aloita tutkimus epäsäännöllisiä verbejä:
Satunnaisessa

säännölliset verbit & Englanti epäsäännöllisiä verbejä