Learniv
▷ Taivutus MISFALL ** | Learniv.com
Learniv.com  >  fi  >  Englanti epäsäännöllisiä verbejä  >  misfall


Taivutus misfall **

Infinitiivi

misfall **

Imperfekti

misfell

misfelled *

Partisiipin perfekti

misfallen

misfelled ** Tämä lomake on vanhentunut eikä käyttää erityistapauksissa tai joitakin murteita
** tämä verbi (kaikissa muodoissaan) on vanhentunut tai käyttää vain joissain murteita ja erikoistapauksissa
Johdettu verbistä:

Infinitiivi

Imperfekti

Partisiipin perfekti

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]
Epäsäännöllisiä verbejä