Learniv
▷ Taivutus OUTDRINK | Learniv.com
Learniv.com  >  fi  >  Englanti epäsäännöllisiä verbejä  >  outdrink


Taivutus outdrink

Infinitiivi

outdrink

Imperfekti

outdrank

outdrunk *

outdrinked *

Partisiipin perfekti

outdrunk

outdrunk *

outdrank *

outdrinked

outdrunken *** tämä verbi (kaikissa muodoissaan) on vanhentunut tai käyttää vain joissain murteita ja erikoistapauksissa
Johdettu verbistä:

Infinitiivi

Imperfekti

Partisiipin perfekti

drink

[drɪŋk]

drank
drunk
drinked

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]

drank
drunk
drinked
drunken

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]
[drʌŋkn ]
Epäsäännöllisiä verbejä