Learniv
▷ Taivutus OUTLEAP | Learniv.com
Learniv.com  >  fi  >  Englanti epäsäännöllisiä verbejä  >  outleap


Taivutus outleap

Infinitiivi

outleap

Imperfekti

outleaped

outleapt

outlept *

outlope *

Partisiipin perfekti

outleaped

outleapt

outlopen ** Tämä lomake on vanhentunut eikä käyttää erityistapauksissa tai joitakin murteita
** tämä verbi (kaikissa muodoissaan) on vanhentunut tai käyttää vain joissain murteita ja erikoistapauksissa
Johdettu verbistä:

Infinitiivi

Imperfekti

Partisiipin perfekti

leap

[li:p]

leaped
leapt
lept
lope

[li:pt]
[lept]
[lept]
[ləʊp]

leaped
leapt
lopen

[li:pt]
[lept]
[ləʊpn]
Epäsäännöllisiä verbejä