Learniv
▷ Taivutus OVERDRINK | Learniv.com
Learniv.com  >  fi  >  Englanti epäsäännöllisiä verbejä  >  overdrink


Taivutus overdrink

Infinitiivi

overdrink

Imperfekti

overdrank

overdrunk *

Partisiipin perfekti

overdrunk

overdrunk *

overdrank *

overdrinked *

overdrunken *** tämä verbi (kaikissa muodoissaan) on vanhentunut tai käyttää vain joissain murteita ja erikoistapauksissa
Johdettu verbistä:

Infinitiivi

Imperfekti

Partisiipin perfekti

drink

[drɪŋk]

drank
drunk
drinked

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]

drank
drunk
drinked
drunken

[dræŋk]
[drʌŋk]
[driŋked]
[drʌŋkn ]
Epäsäännöllisiä verbejä